טיוב מידע


שדרוג מערכת מידע, במיוחד כזה שכולל שינוי טכנולוגי, מחייב בדרך-כלל עבודת הסבה וטיוב נתונים כך שיתאימו למבנה של המערכת החדשה.

טיוב והסבה אינם "רק" פרויקט טכנולווגי, מדובר במהלך משמעותי שמשפיע על איכות המידע בדור הבא של המערכת, ולכן משפיע על תוצרי הארגון כולו.

טיוב מידע מחייב לימוד מעמיק של הארגון כדי להגדיר את מהו התחום האפור שבו הנתונים יכולים להיות מוסבים ליותר מאשר ערך אחד, וכדי לבצע את ההסבה תוך פגיעה מזערית בנתונים. ההסבה צריכה לתת מענה גם לנתונים שגויים ובעייתיים שהיו בעמרכת הישנה, להשלים מידע חסר בצורה שתאפשר להמערכת החדשה להתקיים, וכל זאת, מבלי לפגוע באמינות המידע ובאיכות התוצר.

לצורך המחשה – במערכת הותיקה, השדה "מספר בית" נועד למעשה לאחסן גם את מספר הדירה או הכניסה, ולכן הוגדר כשדה טקסט, ואילו במערכת החדשה מספר הבית הוא נומרי בלבד – אלגוריתם ההסבה צריך לתת מענה לכל אופני הרישום שהיו אפשריים במערכת הותיקה, גם אם הדבר מחייב שינויים איפיוניים במערכת החדשה.

לעיתים – טיוב מידע מצריך עבודת הצלבה מול מאגרים ישנים או מאגרים חיצוניים, ולרוב – פרויקט כזה אינו בתכולה של הגורם שפיתח את המערכת החדשה. הטמעת מערכת חדשה ללא טיוב נתונים עלולה לפגוע ביעילות הארכון ובאמון המשתמשים במערכת החדשה.

הנסיון שלי במערכות ותיקות שאפשרו גמישות רבה, יחד עם מערכות חדישות שחייבו מבנה מאוד מדוייק, יכול לסייע גם לכם בהסבת המידע במערכות שלכם.

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר.